Uudenjoen kämppäkartano

Uudenjoen kämppäkartano on entinen tukkijätkien kämppä ja sauna, joka on ollut seurakunnan ja partiolaisten käytössä. Nykyisin se on Elomaa & Kovanen Oy:n vuokrauskäytössä (jos kaavoitusmerkintä saadaan muutettua). Nukkumapaikkoja löytyy vuodesohvien lisäksi kerroslavereilta kymmenille henkilöille neljästä eri tilasta. Sähköt on ja puukamiinalämmitys. Vesi kirkkaasta purosta. Minimivuokrausaika on yksi viikko, vaihtopäivä sunnuntai. Pyydä tarjous alla olevalla lomakkeella.

HUOMIO! Inarin kunnassa yleiskaavamuutos (PY–>RM) on käsitelty ja hyväksytty jatkovalmisteluun äänin 4-3 teknisessä lautakunnassa syksyllä 2021. Siitä huolimatta huhtikuuhun 2023 mennessä yhtiömme ja asiantuntijoiden mielestä yksinkertaista ja helppoa yleiskaavamuutosehdotusta ei ole saatu aikaiseksi Inarin kunnassa olevan “kaavatyömäärän ja kyseisen kaavamuutoksen vaatimasta työmäärästä” johtuen. Tietoa valmistumisesta ei myöskään ole annettu, joten kohteen vuokraamista ei voida aloittaa, koska se on edelleen nykyisen kaavan vastaista toimintaa. Toisin oli silloin kun valtio tai seurakunta omisti kohteen; jolloin sitä sai vuokrata rajattomasti. Todennäköistä on myös, että kirjainmuutoksesta kaavassa (käytännössähän se ei muuta ole) valitetaan ja asia pitkittyy vielä kaavan käsittelyn jälkeenkin. Yhtiömme ei ole esittänyt mitään rakennushanketta tms nykyisestä Inarin kaavakäytänteistä tai kohteen aikaisemmasta käytöstä poikkeavaa. Yhtiö  on pyrkinyt pelastamaan hylätyn ja heikentyvän historiallisen kohteen kunnostamalla nykyisiä rakenteita ja kalusteita vuokrattavaksi, joka edellyttää julkisen omistajan vaihtuessa yritykseen kaavakirjainmuutosta. Toistaiseksi arvio laillisen vuokraustoiminnan aloittamisesta ajoittuu vuosille 2024-2030 ellei omistava yhtiömme kaadu sitä ennen, mikä lienee myös hidastelun ja vastustuksen yksi toive. Sitä odotellessa yhtiömme ylläpitää kohdetta ja maksaa hankintavelkaa ja korkoja sekä selvittää valitus- ja korvausvaatimusmenettelyjä oikeuskanslerinvirastosta. 

Varatut ajankohdat

Päärakennus 250 m2, sauna, puuvarasto

Puukaminalämmitys, sähköliittymä, autopistoke

Sähköhella, mikro, jääkaappi, kahvinkeitin, puulämmitteinen vesipata, runsas keittiövälineistö

Kantovesi purosta

2 kpl puucee

Jätepiste molok

Etäisyydet:

Ivalon keskusta 30 km

Ivalon lentokenttä 40 km

Saariselkä 61 km, kesällä Anninkatua pitkin 40 km

Inarin keskusta 68 km

Raja-Joosepin rajanylityspaikka 23 km

Murmansk 264 km

Tsarmitunturin alueen kalastus- ja metsästysalueet 0 m

Kattajärvi 0,7 km

Tsarmitunturin erämaa-alue 11 km linnunteitse

Luttojoen ja kolmosjoen P-alue 4 km

Raja-Joosepin museoalue 24 km

UKK-kansallispuisto 17 km linnunteitse

(suosituimpia lähtöpaikkoja ovat kansallispuiston pohjoisosassa Aittajärvi ja Raja-Jooseppi)

Palvelut:

Ivalossa, Saariselällä ja Inarissa erittäin monipuoliset palvelut ja kaupat

Yleiset mökkivuokrausehdot

 

Yleisten mökkivuokrausehtojen tarkoitus: ohjata sekä vierasta, omistajaa että huolitsijaa toimimaan lain ja hyvän mökkivuokraustavan mukaisesti lyhytaikaisessa kohteen vuokrauksessa sekä antaa suuntaviivoja yleisemmin siihen, mitä on laadukas lyhytaikainen majoittaminen. Ehtojen tarkoitus on luoda syvempää, käytännön soveltamiseen hyödynnettävää toimintamallia, joka auttaa sekä toimimaan lain ja säädösten mukaan että huomioimaan rakentavasti kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät. Omistaja: Kohteen omistaja tai muu henkilö tai taho, jolla on hallintaoikeus kohteeseen. Jatkossa käytetään termiä omistaja. Huolitsija: taho, jonka omistaja on valtuuttanut toimimaan edustajanaan vieraisiin nähden vuokraukseen liittyvissä asioissa ja huolehtimaan kohteesta sovituilta osin. Jatkossa käytetään termiä huolitsija. Vieras: Kohteessa lyhytaikaiseen majoitukseen perustuen aikaansa viettävä henkilö/ henkilöt. Jatkossa käytetään termiä vieras. Kohde: Kiinteistö, muu rakennus tai asunto, jota käytetään kokonaan tai osittain asumiseen, vapaa-ajan viettoon tai muuhun. Kohteen irtaimistoineen tulee olla turvallinen ja toimiva. Jatkossa käytetään termiä kohde. Majoitustapahtuma: lyhytaikainen, taloudelliseen korvaukseen perustuva, satunnainen tai ammattimainen majoitustapahtuma, jossa vieras tulee kohteeseen etukäteen sovituksi, määräaikaiseksi ajanjaksoksi. Jatkossa käytetään termiä vierailu.

 

  1. Soveltamisala

Ehdot koskevat kaikkea lyhytaikaista majoittamista. Lyhytaikaisuudella tarkoitetaan pääsääntöisesti majoitusta, joka on kestoltaan alle 30 vuorokautta. Tätä pidempiin majoituksiin sovelletaan pitkäaikaisen vuokrauksen ehtoja. Ehdot käsittävät sekä satunnaisen että ammattimaisen majoitustoiminnan. Laeissa ja sopimusehdoissa saatetaan käsitellä tietyt erityistilanteet tarkemmin, kuten jos majoituksen ohella pakettiin sisältyy muita matkailupalveluja. (Laki matkapalveluyhdistelmistä, yleiset matkapakettiehdot, arvonlisäverolaki, laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta, kuluttajansuojalaki ym.) Majoitukseen sovellettavat ehdot tulee saattaa vieraiden tietoon hyvissä ajoin ennen vuokrauksen alkamista, kuitenkin viimeistään varauksen yhteydessä. Mikäli vuokrauksessa sovelletaan tarkemmin määriteltyjä ehtoja, tulee myös näistä viestiä etukäteen samoin aikamäärein vieraille.

 

  1. Varauksen tekeminen

Varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt tai muulla tavalla oikeustoimikelpoinen

henkilö tai muu taho.

Omistajan tai huolitsijan tulee viestiä etukäteen kohteesta riittävät ja tarkat tiedot. Kohteen

tiedoissa tulee mainita myös vuokran suuruus, sen peruste mikäli vuokra muuttuu

esimerkiksi henkilömäärään perustuen, vierailujen ajankohta- ja kestomahdollisuudet,

varausehdot, varauksen peruutus- ja muuttamisehdot sekä maksukäytännöt ja maksujen

palautuskäytännöt. Vieraan tulee tutustua kohteen tietoihin jo ennen varauksen tekoa ja

ymmärtää sitoutuvansa niihin tehdessään varauksen.

Vuokraan tulee sisältyä kohteen käyttöoikeus varatulle ajalle sekä normaalit energiakulut,

kuten kohtuullinen sähkön tai kaasun käyttö. Vuokraan tulee sisältyä myös kohtuullinen

määrä polttopuita, mikäli niitä tarvitaan kohteessa olevien tulipesien käyttöön. Lisäksi

vuokraan tulee sisältyä kohteen esittelyssä kuvattujen kalusteiden ja irtaimiston käyttö.

Kohteiden irtaimiston ja mukavuuksien kuvaus suositellaan toteutettavaksi

mahdollisimman tarkasti.

Loppusiivouksen ja muiden mahdollisten lisäpalveluiden erillisestä veloituksesta tai

sisältymisestä hintaan tulee kertoa jo kohteen tiedoissa. Myös lisäpalveluiden tarkempi

erittely on suositeltavaa.

Kaikki vuokraukseen liittyvät sopimusehdot, mukaan lukien myös kohteen esittelyä

koskevat tiedot ja maksut, tulee olla kuluttajan saatavilla silloin, kun hän tekee sitovan

varauksen. Lähtökohtana siten on, että ehdot ja tiedot, jotka eivät sopimusta tehtäessä ole

olleet kuluttajan käytettävissä, eivät myöskään tule sopimuksen osaksi. Jos kuluttaja tekee

mökkivarauksen netissä, varausmenettely on järjestettävä siten, että kuluttaja pääsee vain

sopimusehtojen kautta menemällä etenemään varausvaiheeseen (ennen varausvaihetta voi

olla esimerkiksi linkki ehtoihin ja ruksattava kohta ”Olen tutustunut sopimusehtoihin”).

Varaus tehdään omistajan ilmoittamalla tavalla (esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai

muun varausjärjestelmän kautta). Varauksessa vieraan tulee ilmoittaa omistajan etukäteen

kertomat, varaukseen vaaditut tiedot (esimerkiksi omat yhteystiedot, vieraiden määrä,

saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa). Omistajan tulee huolehtia saamistaan

henkilötiedoista tietosuojavaatimusten mukaisesti.

Jo varausta tehtäessä tulee sopia mahdollisista juhlista tai muista tilaisuuksista, joissa

kohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyisi. Samoin tulee sopia jo varauksen yhteydessä

mahdollisesta teltan tai asuntovaunun käytöstä kohteen tontilla.

Lemmikin saa tuoda kohteeseen, jossa se on sallittu. Siitä on kuitenkin suositeltavaa sopia

jo varauksen yhteydessä. Omistaja voi periä lemmikin tuomisesta lisämaksun.

Varaus sitoo vierasta, kun hän on lähettänyt varausilmoituksen. Omistaja voi halutessaan

asettaa kohtuullisen varausmaksun suorittamisen sitovuuden vahvistamiseksi.

Varaus sitoo omistajaa, kun omistaja tai varausjärjestelmä on vahvistanut vieraan varauksen

kirjallisesti. Vahvistuksessa tulee näkyä omistajan ja/tai mahdollisen huolitsijan sekä

vieraan yhteystiedot. Lisäksi siinä tulee mainita vähintään kohteen sijaintitiedot. Vierailusta

tulee vahvistaa vierailun ajankohta, mahdolliset saapumis- ja poistumisajankohdat,

vieraiden määrä, kokonaisvuokran suuruus sekä mahdolliset muut tiedossa olevat maksut.

Varauksen vahvistamisen jälkeen omistajalla ei ole oikeutta korottaa tai alentaa

majoituksen hintaa. Poikkeuksen tästä muodostavat verojen ja muiden julkisten maksujen

muutokset, mikäli niitä ei ole voitu ottaa huomioon varausvahvistusta tehtäessä. Mikäli

majoituksen kokonaishintaan tuleva korotus olisi enemmän kuin 10 prosenttia, tästä tulee

ilmoittaa vieraalle välittömästi hinnankorotuksen voimaanastumisen jälkeen. Tällöin

vieraalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta.

 

  1. Maksu

Mahdollinen varausmaksu tulee vähentää lopullisesta kokonaisvuokran hinnasta.

Mikäli vieras ei noudata maksuehtoja, omistajalla on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi.

Tällöin vieraalle tulee ilmoittaa välittömästi varauksen peruuntumisesta.

Vuokran suuruus on ilmoitettu varausvahvistuksessa. Vuokra maksetaan omistajan

määrittelemällä tavalla ja ajankohtana. Maksusta tulee saada kuitti, jonka tulee olla

sisällöltään lain vaatima.

Mikäli vierailuun sisältyy muita veloitettavia palveluita tai tuotteita (esimerkiksi siivous tai

liinavaatevuokra), tulee näiden hinnasta ja käytöstä sopia omistajan ja/tai huolitsijan sekä

vieraan välillä, mielellään etukäteen ja kirjallisesti.

Omistajalla tai huolitsijalla on oikeus vaatia vieraalta etukäteen vakuus. Vakuudesta

voidaan vähentää mahdollinen vierailun aikana rikkoutunut tai kadonnut kohteessa

sijaitseva omistajan omaisuus. Vakuus tulee palauttaa kokonaisuudessaan tai korvauksin

vähennettynä kohtuullisessa ajassa vierailun päätyttyä.

Vaikka vakuuden vaatiminen on sinänsä mahdollista, soveltuu menettely melko huonosti

tavanomaiseen mökkivuokraustoimintaan. Jos vieras aiheuttaa kohteessa vahinkoa, hän on

vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaisesti siitä korvausvelvollinen.

 

  1. Varauksen peruminen tai muuttaminen

Omistaja tai huolitsija voi lähtökohtaisesti perua varauksen vain force majeur -tyyppisiin

syihin perustuen. Tällöin peruminen tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle, vahvistaa

peruminen kirjallisesti ja hyvittää mahdolliset, jo suoritetut maksut.

Omistajalla tai huolitsijalla on oikeus määrittää aikaraja, johon mennessä vieraan

viimeistään tulee peruuttaa varaus. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus astuu

voimaan, kun omistaja tai huolitsija on vahvistanut vastaanottaneensa sen. Tämän

aikarajan tulee kuitenkin olla kohtuullinen suhteessa vierailun kestoon ja

alkamisajankohtaan. Yleisesti käytettyjä aikarajoja ovat 14 – 30 vuorokautta ennen vierailun

alkua. Maksettujen varausmaksujen tai vuokrien mahdollisesta pidättämisestä

peruutustilanteissa tulee kertoa etukäteen selkeästi.

Mikäli vieras peruuttaa varauksensa tämän aikarajan jälkeen ilman erityistä syytä, tulee

hänen hakea korvauksia omasta matkavakuutuksestaan. Jos peruutuksen syynä on oma tai

läheisen äkillinen sairastuminen, joutuminen onnettomuuteen tai muu vastaava, vieraalla

on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin maksamansa hinta toimistokuluilla tai

vastaavalla, kohtuullisella maksulla vähennettynä.

Mikäli varausta halutaan muuttaa, tulee siitä sopia vieraan ja omistajan tai huolitsijan

välillä kirjallisesti kohtuullisessa ajassa ennen vierailun alkua. Mahdolliset muutoksesta

vieraille aiheutuvat kustannukset tulee olla kerrottu etukäteen kohteen tiedoissa.

 

  1. Kohteeseen saapuminen

Mikäli kohteeseen voi saapua vain tiettynä ajankohtana, tulee se mainita etukäteen kohteen

tiedoissa. Jos vieras jättää kokonaan saapumatta, omistaja/huolitsija ei ole velvollinen

palauttamaan mahdollisia jo suoritettuja maksuja. Jos vieras myöhästyy merkittävästi

sovitusta saapumisajankohdasta, voidaan siitä periä mahdollinen ylimääräinen korvaus,

josta tulee kertoa etukäteen jo kohteen tiedoissa. Force majeur -tyyppisissä tilanteissa

sovelletaan samaa käytäntöä kun kohdassa 4.

Omistajan tai huolitsijan tulee varmistaa vieraan riittävä ohjeistus sekä vierailuun että

kohteeseen liittyen. Vieraalla tulee olla tiedossa, mistä hän saa tarvittaessa tarkempia

neuvoja tai apua.

Turvakorttiin tai vastaavaan tulee olla koottuna vierailun turvallisuuteen liittyvät asiat sekä

vähintään hätänumero ja kohteen osoite. Turvakortin sisältö tulee olla vieraalla tiedossa ja

nähtävillä koko vierailun ajan.

Matkustajailmoituksessa tulee olla omistajan tai huolitsijan tiedot. Vierailun

päävastuuhenkilön henkilöllisyys tulee tarkistaa ennen matkustajailmoituksen

allekirjoittamista. Matkustajailmoitus tulee täyttää kaikkien vieraiden osalta lain

edellyttämällä tavalla. Omistajan/huoltsijan tulee säilyttää matkustajailmoitukset lain

määrämällä tavalla.

Talomapin tai muun vastaavan, ohjeistusta kokoavan viestintäjärjestelmän käyttöä

suositellaan vierailun sujuvuuden varmistamiseksi.

 

  1. Vierailun aikana

Vieras on velvollinen noudattamaan lakia, yleisiä hyviä tapoja sekä kohteen sääntöjä

vierailunsa aikana.

Jos vieras keskeyttää vierailunsa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei

käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä vieras ole oikeutettu

vuokranpalautukseen.

Omistajalla on oikeus keskeyttää vierailu vieraista johtuvista syistä. Keskeytys on

hyväksyttyä, mikäli vierailu toteutuu varauksessa annetuista tiedoista merkittävästi

poiketen. Samoin vierailu on oikeus keskeyttää, mikäli vieras syyllistyy järjestyshäiriöihin

tai merkittäviin kohteen sääntöjen rikkomisiin tai omistajalla on muulla tavoin merkittävä

peruste epäillä henkilöiden tai omaisuuden olevan vaarassa. Vierailun päättämisestä tulee

ilmoittaa välittömästi vieraalle. Näissä tapauksissa omistaja ei ole korvausvelvollinen

käyttämättä jääneestä vierailun ajasta.

Omistajalla on oikeus keskeyttää vierailu myös ylivoimaisista, force majeur -tyyppisistä

syistä johtuen. Tällaisiksi luetaan esimerkiksi luonnonmullistus tai muu, ennalta[1]arvaamaton ja omistajasta riippumaton tapahtuma. Vierailun päättämisestä tulee ilmoittaa

välittömästi vieraalle. Tällöin vieraalle tulee korvata käyttämättä jäänyt vierailun aika.

Vieraalla on oikeus keskeyttää vierailu, mikäli kohde poikkeaa merkittävästi etukäteen

kerrotusta. Vieraan tulee tällöin reklamoida puutteesta tai virheestä niin pian kuin

mahdollista omistajalle tai huolitsijalle. Omistajalla/huolitsijalla tulee olla mahdollisuus

korjata virhe kohtuullisessa ajassa sen reklamoinnista. Vierailun keskeytyessä omistajalla on

velvollisuus korvata käyttämättä jäänyt vierailun aika. Jos vieras haluaa jatkaa vierailuaan

varauksensa loppuun saakka, vaikka virhettä tai puutetta ei onnistuttaisi korjaamaan, tulee

vieraan saada korjaamatta jäävän virheen osalta virhettä vastaava hinnanalennus.

Mikäli virheestä reklamoidaan vasta vierailun jälkeen, ei omistaja yleensä ole

korvausvelvollinen vieraalle. Myöhempi reklamointi riittää, jos kyseessä on

kuluttajansuojalain mukainen törkeän huolimaton menettely tai virhe perustuu

terveydensuojelua koskevien säännösten vastaiseen menettelyyn.

Vieraan on hyvä ilmoittaa omistajalle/huolitsijalle myös pienemmistä puutteista, vaikka ne

eivät johtaisikaan vierailun keskeytymiseen.

Vieras on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka

hän tai hänen seurueensa aiheuttaa kohteelle tai sen irtaimistolle.

Vieras on vastuussa omista tavaroistaan. Omistaja ei ole korvausvelvollinen vieraan

tavaroista, jos kohteeseen murtaudutaan. Omistaja ei vastaa vieraan kulkuvälineen tai sen

sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Vieras on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on mukanaan vierailun edellyttämät,

voimassaolevat asiakirjat, kuten riittävä henkilöllisyystodistus, kalastusluvat ja muut

vastaavat. Omistaja ei ole vastuussa vieraan matkalla tarvitsemista, vapaaehtoisista

vakuutuksista. Vieras vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen riittävästä kattavuudesta.

Kohteen siivouksesta vierailun aikana huolehtii vieras, ellei hän ole erikseen ostanut

siivouspalvelua. Kohtuulliset ylläpitotoimet kuuluvat joka tapauksessa vieraan vastuulle.

 

  1. Vierailun päättyessä

Vieras lähtee mökiltä viimeistään sovittuna ajankohtana.

Vieraan velvollisuus on huolehtia oman irtaimistonsa mukaanottamisesta ja jättää kohde

siistiin kuntoon. Tarkemman loppusiivouksen hoitaa joko vieras tai omistaja/huolitsija

riippuen siitä, mitä loppusiivouksesta on sovittu.

Loppusiivouksen osalta on hyvä dokumentoida, mieluiten yhdessä vieraan kanssa,

kirjaamalla ja tarvittaessa valokuvaamalla vieraan vaihtuessa mahdolliset vieraan tekemän

siivouksen puutteet ja tarkistaa vastaavasti myös kohteen muu kunto. Eri näkemykset

siivouksen asianmukaisuudesta ja mahdollisesta aiheutetusta vahingosta on

dokumentoinnin avulla helpompi selvittää.

Omistajan/huolitsijan tulee tarkistaa kohde vierailun päättyessä tai mahdollisimman pian

sen jälkeen. Vierailta unohtuneet tavarat voidaan palauttaa vieraan kustannuksella ja

pyynnöstä.

Vieraan ja omistajan/huolitsijan on suositeltavaa antaa sekä myönteistä palautetta että

mahdollisia kehitysehdotuksia toisilleen.

Jos mökin vuokrausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä

neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi)

ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee

olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi).

Pyydä tarjous

Syötä sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero riippuen siitä, mihin haluat vastauksen tarjouspyyntöösi.
Varauksen ensimmäinen ja viimeinen sunnuntai.
Tarjouspyyntö käsitellään manuaalisesti. Vastaamme mahdollisimman pian.

Tarjouspyyntö lähetetty

Käsittelemme tarjouspyyntösi ja vastaamme siihen mahdollisimman pian.