Fasaanien muninnan ja poikaserien aikataulusta

Fasaanien muninta alkaa joka vuosi melko säännöllisesti huntikuun ensimmäisellä tai toisella viikolla. Aivan ensimmäisiä munia ei yleensä laiteta hautomakoneeseen. Kanoille on syytä antaa kalkkia, mutta liikakalkitus voi heikentää poikasta kuoriutumista liian vahvan kuoren vuoksi. Muninnan edistyessä lähes koko emokantaan, aloitetaan viimeistään munien keruu hautomakonetta varten. Hautomakoneeseen kelpuutetaan munat, jotka ovat riittävän puhtaita sekä säännöllisen muotoisia ja kokoisia. Pakkasen puremia munia ei käytetä. Munien kevyt pesu tai harjaus on parempi vaihtoehto kuin likaiset munat koneessa, joskin tarpeetonta pesua on vältettävä. Munien kaasutusta suositellaan myös, mikäli se on mahdollista. Hautomakone on syytä desinfioida huolella ennen käyttöä. Fasaaninmunaa haudotaan 23-25 vuorokautta kunnes siitä kuoriutuu fasaaninpoikanen eli untuvikko. Hyvin onnistuneessa haudonnassa kuoriutuminen tapahtuu pääosin yhden eli 24:n päivän aikana. Munista kuoriutuu vielä monta päivää poikasia, mutta niiden elinkelpoisuus on heikompi ja poikasen vammaisuuden todennäköisyys kasvaa jo 26 päivän kohdalla. Haudontavaiheen säädöt eli kosteusarvot, lämpötilat ja ilmanvaihto ovat osin paikka ja konekohtaisia, joten siitä ei voi täydellisiä ohjeita  antaa. Mikäli saavutetaan alle kymmenen päivän aikan kerätyistä munista yli 80 %:n kuoriutumisaste, niin on syytä olla jo erittäin tyytyväinen. Huonoihin tuloksiin voivat syyt olla moninaiset ja myös itse emokannasta johtuviakin. Meillä kuoriutumisprosentti liikkuu 60-85 prosentin välillä riippuen munien keruuajasta ja munien valikoivuudesta. Kuoriutumisprosentit saa vieläkin isommiksi läpivalaisemalla munat, mutta siihen ei olla vaivauduttu hyvistä prosenteista johtuen. Fasaanikana tuottaa yli 70 munaa, mutta aivan loppuvaiheen munista ei voi enää odottaa suuria kuoriutumisprosentteja (jää 55-65%:n väliin). Viimeisin fasaanierä kuoriutuu vuodesta riippuen 11.6.-30.6. välillä. Vuonna 2021 keskimääräinen syntyvyys oli 75 %.