Riistatarhausta ammattitaidolla

Selkeen Sulan riistalintujen tarhaus on ammattimaista ”luomutarhausta” jo vuodesta 2006 alkaen.  Ammattitaito ja kokemus, yhdistettynä keskisuureen tarhaukseen, mahdollistaa hyvälaatuisten lintujen tuotannon.  Tilalla ei pyritä maksimaaliseen lintumäärään ahtaissa ja matalissa tiloissa, vaan tilan olosuhteet mahdollistavat suomalaiseen säähän sopeutuneiden kestävien ja lentokykyisten lintujen tuottamisen. Tämä edellyttää tietenkin monimuotoisia ja tilavia tuotantotiloja sekä tekniikoita tarhauksessa. Sisätilatarhauksessa päästäisiin suurempaan tuotantotehokkuuteen kuin ulkotarhauksessa, mutta lintujen laatu on maastokelpoisuuden kannalta parempi ulkotiloissa tarhattuina.

Lintujen luontaiset viholliset tulevat tutuksi ja tunnistetuksi ulkotarhauksessa hyvin, eikä istutettava lintu ole täysin avuton niitä vastaan. Lopputuloksena on siis virkeitä ja hyvin lentäviä lintuja.  Lintujen edellytyksiä selviytyä istutuksissa on lisätty ottamalla huomioon erityisesti poikasvaiheen ruokavaliossa viljarehun lisäksi monipuolinen vihanta ja kekomuurahaiset.